ประกัน 3 พลัส + พ.ร.บ. เพียง 7100 บาทเท่านั้น

ปิดความเห็น บน ประกัน 3 พลัส + พ.ร.บ. เพียง 7100 บาทเท่านั้น 36

001

 

เงื่อนไข/ข้อกำหนดการรับประกันภัย

คุณสมบัติรถที่รับประกันภัย

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
เงื่อนไขการรับประกันภัย

– ราคารถ ณ วันที่ทำประกันภัยจะต้องไม่น้อยกว่าทุนประกันภัย
– จำกัดอายุรถไม่เกิน 20 ปี
– ไม่รับประกันรถยนต์ในกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์
– ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
– ข้อยกเว้นอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

หมายเหตุ :
– บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกันภัย เฉพาะกรณี รถผู้เอาประกันภัยชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
– ยกเว้นการเก็บค่าเสียหายส่วนแรก
– รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครองหรือข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dhipaya.co.th/insurance/condition.asp?idCategory=29

ติดต่อเรา

www.car-today.com Office : (02)539-7095 Fax : (02)935-7545 E-mail : cartoday@hotmail.com